W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 3,55 zł, a w czwartek na zamknięciu za akcję płacono 3,50 zł.

"Wyniki 4 kw. 11 oraz całego 2011 roku uważamy za przeciętne. Famur poprawił wprawdzie wolumeny przychodów oraz zysków, niemniej efekt ten został osiągnięty w głównej mierze dzięki kontrybucji przejętego w styczniu 2011 roku Remagu. Remag w 2011 roku wypracował ponad 66 mln zł zysku netto; po skorygowaniu zysku netto jednostki dominującej o 53,8 mln zł widać regres wyniku 'starego Famuru' w stosunku do 2010 roku. Zjawisko to jest w naszej ocenie szczególnie niepokojące w sytuacji istotnego ożywienia w sektorze maszyn górniczych i zwiększonych nakładów producentów węgla. Mimo tych negatywnych przesłanek zwracamy uwagę, że istotnym wsparciem dla kursu mogą okazać się dobre wyniki 1 kw. 12 jak i całego 2012. Dlatego podtrzymujemy nasze zalecenie trzymaj dla akcji spółki wyznaczając jednocześnie nową cenę docelową na poziomie 3,30 zł/akcję'" - czytamy w raporcie.