Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej. Jest to wynik gorszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 3 mln zł straty.

Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości od 24 mln zł straty do 18 mln zł zysku.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 14,66 mln zł straty netto wobec 17,19 mln zł zysku rok wcześniej.