Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,37 mln zł wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 23,77 mln zł wobec 27,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 1,14 mln zł zysku netto wobec 2,70 mln zł zysku rok wcześniej.