Zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) wzrósł w Polsce w kwietniu br. o 0,6% m/m, zaś w ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 4,0% wobec 3,9% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Według szacunków Eurostatu, średnia inflacja HICP w strefie euro wyniosła w kwietniu 2,6% r/r (wobec 2,7% w marcu). Natomiast dla wszystkich 27 członków UE odnotowano inflację w wysokości 2,7% r/r (wobec 2,9% w marcu).

Najniższy w UE wskaźnik HICP w ujęciu rocznym zanotowały w kwietniu: Szwecja (1,0%), Grecja (1,5%) oraz Irlandia i Rumunia (po 1,9%). Najwyższy poziom wzrostu tego wskaźnika miały: Węgry (5,6%), Estonia (4,3%) oraz Czechy i Polska (po 4,0%).

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w kwietniu br. wzrosły o 0,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,0%. W marcu inflacja roczna wyniosła 3,9%.