"Zarząd Banku (...) zwołuje niniejszym na dzień 20 czerwca 2012 r., godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie" - czytamy w raporcie.

Wcześniek zarząd Banku Handlowego w Warszawie zaproponował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 360,62 mln zł, co daje 2,76 zł na akcję. Zarząd Banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 5 lipca 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2012 roku.

W przedstawionej opinii zarządu banku powyższa decyzja w sprawie podziału zysku za 2011 rok jest uzasadniona zarówno bardzo dobrą sytuacją kapitałową (współczynnik wypłacalności banku na koniec 2011 roku na poziomie 15,8%), jak i płynnościową banku. Jednocześnie bank spełnia wszystkie kryteria wskazane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 29 grudnia 2011 roku, podano również.

Pod koniec grudnia ub.r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zapowiedziała w liście do prezesów banków w Polsce, że zaleca bankom, aby z powodu obecnej sytuacji na rynkach finansowych nie wypłacały dywidendy i przeznaczały wypracowany zysk na wzmocnienie swojej bazy kapitałowej. W listopadzie ub. r. prezes instytucji podtrzymał politykę dywidendową Handlowego.

Z zysku za 2010 r. wysokości 754,81 mln zł bank wypłacił dywidendę wysokości 747,37 mln zł, tj. 5,72 zł zysku na akcję. Rok wcześniej bank wypłacił dywidendę wysokości 492,6 mln zł z jednostkowego zysku netto wynoszącego 525,2 mln zł, czyli 3,77 zł na jedną akcję. (ISB) mtd