"Walne zgromadzenie akcjonariuszy Echo Investment postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2011 w wysokości 16 517 tys. zł wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego celem finansowania bieżącej działalności spółki" - czytamy w uchwale.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 16,52 mln zł zysku netto wobec 38,67 mln zł zysku rok wcześniej. Rok wcześniej ZWZ również decydowało o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku netto za 2010 rok w wysokości 38,67 mln zł na kapitał zapasowy.

Echo Investment miało 176,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 147,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 406,94 mln zł wobec 426,40 mln zł rok wcześniej.