Gawlik wiceministrem skarbu został w 21 listopada 2007 roku.

Jest doktorem nauk prawnych (tytuł nadany w 1991 r. przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie), od 14 czerwca 2006 r. - doktorem habilitowanym nauk prawnych, od 1 października 2006 r. - profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, od 1 lutego 2007 r. - profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Handlowego UMCS w Lublinie.

W latach 1984-1991 był asystentem w Zakładzie Prawa Sądowego Filii UMCS w Rzeszowie, a od 1991 głównym specjalistą w Delegaturze Ministra Skarbu Państwa w Rzeszowie. Od 1 lutego 1999 do 30 czerwca 2007 r. był dyrektorem delegatury MSP w Rzeszowie. Od 1993 r. (w różnych okresach) członek rad nadzorczych: PBO Zamość S.A., Polifarb Dębica S.A., MSC Zamość S.A., HTS Kraków S.A. ZTK Teofilów S.A., Instal Rzeszów S.A., VNFI Victoria S.A., CEFARM Rzeszów S.A.

Autor książek i ponad 50 artykułów naukowych z dziedziny prawa prywatnego, w tym prawa dot. prywatyzacji.