Dług publiczny Niemiec, obejmujący zobowiązania finansowe rządu federalnego, rządów krajowych i jednostek komunalnych, wynosił na koniec I kwartału br. 2,042 bln euro - poinformował w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) w Wiesbaden.

Według niego jest to o 42,3 mld euro, względnie o 2,1 proc., więcej niż rok wcześniej.

Długi rządu federalnego i jego budżetów zewnętrznych (m.in. funduszów stabilizowania rynków finansowych i funduszów amortyzacyjnych) wzrosły w tym czasie o 12,5 mld euro, do 1 286,2 mld euro - czyli o 1 proc. Zobowiązania finansowe krajów związkowych, także uwzględniające ich budżety zewnętrzne, wynosiły w końcu I kwartału br. 622,7 mld euro - o 23,8 mld euro (4 proc.) więcej niż 31 marca 2011 roku.

Zadłużenie miast i gmin wraz z ich budżetami zewnętrznymi zwiększyło się w referowanym okresie o 6 mld euro, do 133,1 mld euro - czyli o 4,7 proc. Udział zapewniających jednostkom komunalnym płynność finansową kredytów dorywczych w całości ich zobowiązań ponownie wzrósł, tym razem o 2,1 punktu procentowego, osiągając 35,9 proc. - podał Destatis.