Zakres wahań nie przekracza 90 pipsów. Obecnie notowania oscylują wokół 1,25. Cały czas utrzymujemy naszą prognozę na spadki wartości wspólnej waluty. Kurs EUR/USD w najbliższych dniach powinien osiągnąć poziom 1,23. Powodem do spadków eurodolara staną się kolejne niezadowalające rozstrzygnięcia szczytu Unii Europejskiej w kwestii walki z kryzysem zadłużeniowym w strefie euro. Dziś odbędzie się telekonferencja ministrów finansów Eurolandu oraz spotkanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prezydentem Francji Francois Hollandem. Jednak wszelkie ustalenia poznamy dopiero na szczycie przywódców UE, który rozpocznie się jutro.

USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku wzrosną

Z danych makroekonomicznych poznamy wstępny odczyt dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku oraz indeks podpisanych umów kupna domów w maju w Stanach Zjednoczonych. Po marcowym silnym spadku, w kwietniu zamówienia na dobra trwałego użytku nieco wzrosły. Od początku roku dane te są bardzo nierówne – głównie za sprawą sporej zmienności danych w przemyśle lotniczym (w marcu zamówienia na samoloty spadły o 47 proc., natomiast w kwietniu wzrosły o 7 proc.). W maju popyt na samoloty lidera z branży lotniczej – Boeinga ponownie nieco wzrósł. Przyczyni się to również do umiarkowanego wzrostu zamówień na dobra trwałego użytku (konsensus rynkowy zakłada dynamikę na poziomie 0,4 proc.).

Operation Twist wspiera rynek nieruchomości

Przedłużony na ostatnim posiedzeniu FOMC operation twist, czyli program wydłużenia średniej zapadalności aktywów w portfelu Fed (poprzez skup długoterminowych papierów skarbowych i emisję krótkoterminowych), nakierowane jest na wypłaszczenie krzywej rentowności amerykańskiego długu. Działanie to w głównej mierze ma na celu obniżenie rentowności papierów skarbowych na dłuższym końcu krzywej, a co za tym idzie obniżenie oprocentowania od długoterminowych kredytów hipotecznych. Oczywiście niższe oprocentowanie ma przyczynić się do ożywienia rynku nieruchomości. Działania Fed odnoszą pozytywny skutek, co widać po coraz lepszych danych dla tego sektora gospodarki oraz spadku oprocentowania kredytów hipotecznych w okolice najniższego poziomu w historii- 3,8 proc. W tym tygodniu dane z rynku nieruchomości już raz pozytywnie zaskoczyły – sprzedaż nowych domów w maju wyniosła 369 tys. – najwięcej od kwietnia 2010 roku. Prognoza odnośnie indeksu podpisanych umów kupna domów zakłada wzrost o 1 proc. miesiąc do miesiąca.

Złoty nad linią trendu

Kurs EUR/PLN od początku tygodnia konsoliduje się tuż powyżej linii trendu wzrostowego zapoczątkowanego w pierwszej połowie marca. Obecnie notowania znajdują się przy 4,25. Z kolei kurs USD/PLN konsoliduje się poniżej 38,2 proc. zniesienia Fibonacceigo trendu wzrostowego z maja bieżącego roku – przy poziomie 3,40. W najbliższy dniach wraz ze spadkami eurodolara oczekujemy osłabienia polskiej waluty. Po wczorajszym odczycie stopy bezrobocia (12,6 proc. w maju), wskaźnik obrazujący poziom życia w danej gospodarce - misery indeks (suma stopy bezrobocia i inflacji) spadł do poziomu 16,6 pkt. - najniższego od listopada ubiegłego roku. Oczywiście spadki indeksu związane są przede wszystkim z czynnikami sezonowymi. Dla porównania misery indeks dla Niemiec wynosi obecnie 8,6 pkt.