Firma planuje więć pozyskać z emisji akcji max. 41,15 mln zł brutto. W ramach oferty PCC Exol oferuje do 35 mln akcji serii D, a intencją spółki jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym do 3.500.000 (10%) akcji serii D, w związku z czym inwestorzy instytucjonalni będą mogli objąć ok. 31.500.000 akcji serii D (90%).

Wcześniej spółka zapowiadała, że planuje pozyskać z emisji akcji ok. 42 mln zł brutto.

Oferującymi są Dom Maklerski PKO BP i Dom Maklerski Ventus Asset Management. Pozyskane z emisji akcji środki spółka przeznaczy w głównej mierze na budowę instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych - wieży kriogenicznej wraz z odpowiednią bazą magazynową. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie sprzedaży masowych surfaktantów.

Rozpoczęcie inwestycji przewidywane jest jeszcze w 2012 roku, a czas realizacji szacuje się na 1,5-2,5 roku. Koszt inwestycji to ok. 35 mln zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na modernizację ciągu produkcyjnego do wytwarzania surfaktantów amfoterycznych, wykorzystywanych w wysokiej jakości środkach higieny osobistej.

Czas realizacji projektu to 1,5-2,5 roku, a koszt inwestycji wyniesie ok. 5 mln zł. Jeśli spółka pozyska z emisji planowaną kwotę - obie inwestycje będą w pełni sfinansowane ze środków z emisji. Obecnie PCC Exol posiada 4 instalacje. Trzy z nich oraz główna siedziba spółki zlokalizowane są w Brzegu Dolnym, a jedna instalacja w Płocku.

Reklama

PCC Exol jest największym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej przedsiębiorstwem produkującym środki powierzchniowo czynne (surfaktanty).

Firma PCC Exol powstała w wyniku połączenia spółki PCC Exol z Kompleksem Środków Powierzchniowo Czynnych PCC Rokita. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż środków powierzchniowo czynnych. Główna siedziba firmy znajduje się Brzegu Dolnym, gdzie umiejscowiona jest również produkcja anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Ponadto, w 2011 uruchomiona została wytwórnia etoksylatów w Płocku. Branżowym inwestorem spółki jest niemiecka firma PCC SE, która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii. PCC Rokita podało w kwietniu br., że spółka zależna Chemi-Progress Polska sprzedała 100% akcji spółki PCC Exol za cenę 199,88 mln zł na rzecz PCC SE (spółki nadrzędnej wobec grupy kapitałowej PCC).

PCC Exol miał 1,3 mln zł w 2011 roku wobec 0,3 mln zł straty w 2010 roku, przy EBIT wynoszącym odpowiednio 5,8 mln zł zysku i 0,5 mln zł straty i przychodach 222,4 mln zł i 0,2 mln zł. W 2011 roku, zgodnie z informacjami finansowymi pro forma, przychody wyniosły 375 mln zł, o ponad 53% więcej niż rok wcześniej.