Według stacji z wpisu w brytyjskim rejestrze firm wynika, że Andrzej K., jedyny wspólnik FRL Capital Limited, sprzedał Amber Gold część udziałów w kontrolowanej przez siebie spółce, choć wartości transakcji nie ujawniono. Amber Gold nie skomentował tych informacji.

Obie spółki zajmują się działalnością parabankową – m.in. przyjmowaniem od klientów pieniędzy na wysoki procent. Komisja Nadzoru Finansowego umieściła obie firmy na liście ostrzeżeń publicznych, ponieważ nie mają zezwolenia KNF na wykonywanie czynności bankowych, w tym na „przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem”.