Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 49,7 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.