Wstępnie szacowano wartość indeksu na 46,4 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce, a poniżej 50 punktów - spowolnienie.