Wstępnie szacowano wskaźnik na 47,6 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług, a poniżej 50 punktów - spowolnienie.

Indeks powstaje na podstawie badań prowadzonych w 2 tys. firm.