W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 2,03 zł.

„Podnosimy rekomendację po ostatnim spadku kursu. W efekcie osiągnął on nasze fair value. Wciąż nie jest jasne co zrobi zarząd spółki i jej główny akcjonariusz w kwestii nabycia aktywów, które miały być przejęte z planowanej emisji z pp, odrzuconej przez WZ" – czytamy w raporcie.