Spółka przewiduje że na początku czwartego kwartału podpisze umowę z Generalnym Realizatorem Inwestycji, który zostanie wybrany w toczącym się już przetargu, poinformował rzecznik firmy Roman Góralski.

„Do 20 lipca wpłynęło do PERN 11 wniosków o udział w postępowaniu przetargowym na budowę Terminala Naftowego w Gdańsku. Obecnie komisja przetargowa spółki analizuje wnioski i wezwała oferentów do uzupełnienia braków formalnych w złożonych wnioskach. Zgodnie z planem jeszcze w sierpniu zostanie wyłonionych pięć podmiotów z którymi będzie prowadzony kolejny etap przetargu. Umowa z Generalnym Realizatorem Inwestycji powinna zostać podpisana na początku czwartego kwartału" – poinformował Góralski w przesłanym komunikacie.

Wcześniej informowano, że terminal będzie miał pojemność ok. 700 tys. m sześc., a szacunkowy koszt budowy to ok. 750 mln zł. Prezes Marcin Moskalewicz zakładał, że 70-75% kosztów budowy terminala pokryje PERN ze środków własnych, a 25-30% będzie pochodzić ze źródeł zewnętrznych, takich jak kredyty bankowe. Środki pochodzące z zewnątrz mogą być jednak większe, w zależności od sposobu finansowania innych inwestycji spółki. PERN zakłada wykorzystanie 375 tys. m sześc. magazynów na ropę naftową i ok. 325 tys. m sześc. na inne paliwa. Termin zakończenia budowy terminala to połowa 2015 roku.

Baza zostanie wybudowana w Porcie Północnym w Gdańsku, w bliskiej odległości od Naftoportu, dysponującego pirsami, gdzie można rozładować i załadować tankowce o pojemności do 300,000 DWT. W przypadku większego zapotrzebowania jest możliwość zwiększenia pojemności poprzez realizację drugiego etapu o pojemności ok. 400 tys. m sześc. na terenie sąsiedniego Siarkopolu za ok. 250 mln zł. Pierwotnie planowano, że terminal zostanie zbudowany przez PERN i niemiecką firmę Oiltanking GmbH. Podpisana we wrześniu 2011 roku umowa joint venture przewidująca po 50% udziału każdej ze stron w tym przedsięwzięciu przestała jednak obowiązywać pod koniec ubr. PERN Przyjaźń to spółka ze 100-proc. udziałem skarbu państwa zajmująca się logistyką naftową.

Zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i produktowych oraz liczącą blisko 3 mln m. sześc. powierzchnią parków magazynowych na surowiec. PERN transportuje do polskich i niemieckich rafinerii oraz tranzytem przez Naftoport ok. 48 mln ton ropy rocznie.