"W ramach działań stabilizacyjnych (...) MNI Telecom będzie nabywać akcje MNI w celu wsparcia ceny rynkowej akcji MNI przez okres 30 dni, nie później jednak niż do dnia 02 września 2012 roku w związku z występującą presją cenową podyktowaną nadmierną podażą akcji MNI" - czytamy w komunikacie.

MNI Telecom już wcześniej kupowało akcje holdingu. W efekcie ma obecnie ponad 112 tys. akcji MNI odpowiadające 0,11% kapitału.

"W opinii zarządu MNI, stabilizacja uzasadniona jest aktualną sytuacją panującą na rynku kapitałowym oraz faktem, że akcje spółki są objęte znacznym niedowartościowaniem, gdyż obecny poziom wartości akcji MNI znacznie odbiega od ich realnej wartości. Stabilizacja przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji spółki" - deklaruje MNI w komunikacie.

W piątek na zamknięciu sesji kurs akcji MNI wynosił 1,74 zł.

W poniedziałek teoretyczny kurs otwarcia kształtował się na poziomie 1,75 zł. Spółka holdingowa MNI miała 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 88,44 mln zł wobec 81,12 mln zł rok wcześniej.