Planet Soft przeprowadził ofertę prywatną akcji serii B o wartości 755 tys. zł.

Kurs odniesienia ustalono na 2 zł. Licząc według niego wartość spółki wyceniono na 6 mln zł.

Wcześniej spółka informowała m.in., że prowadzi rozmowy nt. akwizycji.

W 2011 r. roku przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3,5 mln zł, Planet Soft wypracował 527 tys. zł zysku netto. Plany na rok bieżący zakładają zwiększenie zysku do 770 tys. zł, przy minimalnym przychodach na poziomie 3,6 mln zł.