W ubiegłym tygodniu ceny akcji na szerokim rynku GPW aprecjonowały o 1,65%, czyli mocniej niż średnio na świecie (indeks MSCI AC World +0,82%) i zanotowały pierwszą zwyżkę po czterech wcześniejszych tygodniach spadków. Kluczową dla tego ruchu była piątkowa sesja, kiedy to indeks WIG wzrósł o 1,80%, a co nastąpiło przy 2,38% zwyżce indeksu WIG20.

Inwestorzy operujący na globalnych rynkach akcyjnych pozostają w dość dobrych nastrojach. Wierzą oni w to, że na tak oczekiwane działania stymulacyjno-pomocowe ze strony banków centralnych na świecie, w tym głównie EBC i Fed nie trzeba będzie zbyt długo czekać, pozytywnie zareagowali na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy za lipiec oraz dobrze odbierali też: weekendowe informacje z Troiki oraz dzisiejsze z niemieckiego rządu. Jeśli chodzi o te dwie ostatnie kwestie, to przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego określili swoje rozmowy z Grekami mianem owocnych, a zastępca rzecznika Angeli Merkel podkreślił, że rząd Niemiec nie jest zaniepokojony przedstawionymi przez szefa EBC propozycjami dotyczącymi skupu obligacji państw peryferyjnych.

Po stronie makro

Poniedziałkowe kalendarium makroekonomiczne jest praktycznie puste. Jedynie o godz. 10:30 pojawiły się dane o nastrojach europejskich inwestorów za sierpień. Obrazujący je indeks Sentix, który jest sporządzany na podstawie badania przeprowadzanego wśród grupy ponad 900 inwestorów zanotował co prawda spadek do poziomu minus 30,3 pkt z minus 29,6 pkt w lipcu, ale był nieco wyższy od tego prognozowanego na rynku (-31,0 pkt).

W kolejnych dniach bieżącego tygodnia ważniejszych publikacji również będzie jak na lekarstwo. We wtorek i w środę napłyną te z niemieckiego sektora wytwórczego (zamówienia i produkcja za czerwiec), a w czwartek te z Chin odnośnie inflacji i produkcji przemysłowej za lipiec.

Bieżąca sytuacja rynkowa

O godz. 15:04 indeks WIG20 szedł w górę o 1,43% do 2254,44 pkt, a indeks WIG zwyżkował o 1,02% do 41006,48 pkt. W tym samym czasie paneuropejski indeks STOXX Europe 600 rósł o 0,30% do 266,39 pkt, a kontrakty terminowe na amerykański indeks S&P500 handlowane były na 0,12% plusie (1391,15 pkt).

Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.