Najwięcej wniosków złożono w województwie: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i łódzkim.

Kolejny termin składania wniosków o przyznanie dopłaty rozpocznie się 15 stycznia 2013 r. W tym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kwalifikowanego zakupionego i wysianego (wysadzonego) w okresie od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Dotyczy to materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaków oraz mieszanek zbożowych i pastewnych.

Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że bez względu na formę i cel pomocy łączna kwota takiej pomocy przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 7,5 tys. euro, w okresie trzech lat.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce "Materiał siewny" oraz w Oddziałach Terenowych ARR.