Roczna cena docelowa została obniżona o 7,7 proc.. Obecnie akcje BOGDANKA wyceniane są na 142 zł, podczas gdy wcześniej ich cena docelowa wynosiła 154 zł.

W dniu wydania rekomendacji około godz. 10:45 warszawska giełda wyceniała papiery węglowej spółki na 121,6 zł, czyli o ponad 16,8 proc. taniej od szacunków Societe Generale.