Ciężka susza w USA i innych regionach świata najbardziej odbiła się na dwóch indeksach składowych –na indeksie cen cukru i zbóż.

Indeks cen zbóż wzrósł o 17,1%, za nim plasuje się cukier ze wzrostem o 11,7%. W ciągu miesiąca spadły jedynie ceny mięsa i przetworów mlecznych.

Jak napisała UN FAO:

Zboża: Drastyczne pogorszenie perspektyw dla zbiorów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych, spowodowane suszą i zbyt wysokimi temperaturami w najważniejszych etapach wzrostu zboża, spowodowało wzrost cen w lipcu o blisko 23%. Wzrosły także notowania pszenicy na rynku międzynarodowym (o 19%), co wynika z pogarszających się perspektyw dla produkcji w Federacji Rosyjskiej oraz oczekiwań związanych z mocnym popytem na pszenicę ze strony sektora zwierząt gospodarskich, otrzymującym się już drugi sezon z rzędu z powodu niewystarczających dostaw kukurydzy. Dla odmiany globalne ceny ryżu pozostały na niemal niezmienionym poziomie, a ogólny indeks FAO dla cen ryżu utrzymuje się na stabilnym poziomie 238 pkt., tylko o punkt wyżej niż w czerwcu.

Cukier: Przedwczesne deszcze w Brazylii (największy światowy eksporter cukru), które utrudniły zbiory trzciny cukrowej w lipcu wywołały gwałtowny skok cen w górę. Do wzrostu cen przyczyniły się też obawy wywołane opóźnieniem monsunu w Indiach oraz skąpymi opadami deszczu w Australii.