Według komunikatu uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych mogą być w szczególności: aktualni wierzyciele spółki, osoby udzielające spółce środków finansowych, a w przypadku emisji obligacji obligatariusze udzielający spółce środków finansowych służących restrukturyzacji spółki.

Zarząd Bomi podał w uzasadnieniu do projektu uchwały, że spółka "odczuwa obecnie zwiększone, pilne zapotrzebowanie na środki finansowe".

Spółka szacuje poziom zapotrzebowania na ok. 50 mln zł. Na początku sierpnia Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ postanowił o ogłoszeniu upadłości spółki Bomi z możliwością zawarcia układu.