Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 0,2 proc. w ujęciu rocznym.