"Poza Ministerstwem Finansów, PKO Bank Polski jest jedyną polską instytucją mającą dostęp do rynku emisji we frankach szwajcarskich, a sukces emisji potwierdził wysoką wiarygodność banku" - głosi komunikat. PKO BP uplasował papiery o zapadalności 3,5 lat, oprocentowane według stałej stopy.

"Środki z emisji pozwalają na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł. Łącznie z długoterminowymi pożyczkami już prawie 1/4 portfela hipotek we franku jest finansowana długoterminowymi instrumentami" - czytamy dalej.

Wiceprezes banku Jakub Papierski odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej zwraca uwagę na bardzo duże zainteresowanie inwestorów emisją.

"Popyt ponad 2,5-krotnie przewyższył pierwotnie zakładany poziom, dlatego też istotnie zwiększyliśmy kwotę emisji, co pozwoliło także na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych z minimalną premią za ponowne wyjście na rynek (tzw. NIP – New Issue Premium)" - powiedział Papierski, cytowany w komunikacie.

Obligacje wyemitowane zostały poprzez spółkę zależną PKO Finance AB, z wykorzystaniem dokumentacji otwartego programu EMTN (European Medium-term Notes). Notowane będą na giełdzie w Zurichu. Program emisji euroobligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. W październiku 2010 roku PKO BP wyemitował w ramach Programu 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro.

Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 pb ponad stopę midswap, kupon wyniósł 3,733%. Obligacje notowane są również na Catalyst. W czerwcu 2011 roku bank uplasował papiery w kwocie 250 mln CHF o zapadalności 5 lat. Ostateczna wycena wyniosła 220 pb ponad stopę midswap, a kupon 3,538%.

Program też jest wykorzystywany do emisji długoterminowych w formule private placement. Pierwszą taką emisję PKO BP przeprowadził w lipcu tego roku, emitując papiery 10-letnie, w kwocie 50 mln euro.