Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 891,93 mld zł, tj. spadły o 0,7 proc. m/m, ale wzrosły o 7,5% ujęciu rocznym, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 494,63 mld zł (+0,3% m/m i +12,4% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 179,31 mld zł (-1,0% m/m i +4,0% r/r). Należności od gospodarstw domowych wyniosły 534,92 mld zł (-1,0 proc. m/m i +3,6 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 271,87 mld zł (+0,4% m/m i +13,5% r/r).