Zwiększają one bowiem szansę na obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej być może już na jesieni, a co za tym idzie także na spadek kluczowej dla wysokości oprocentowania tych zobowiązań 3-miesięcznej stawki rynku pieniężnego Wibor. Ta ostatnia wynosząc obecnie 5,11% ciągle pozostaje praktycznie najwyższą od stycznia 2009 r. i to pomimo wycenianego już przez rynek kontraktów terminowych cięcia kosztu pieniądza na przestrzeni nadchodzących miesięcy.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym wyniósł w lipcu 4,0% wobec 4,3% w czerwcu i był mniejszy od tego spodziewanego na rynku (4,1%-4,2%). W skali miesiąc do miesiąca wskaźnik CPI poszedł w dół o 0,5%, czyli także bardziej niż tego oczekiwano (-0,4%). Największy wpływ na roczny poziom inflacji w lipcu miał fakt 5,3% wzrostu opłat związanych z mieszkaniem, 5,1% zwyżka cen żywności oraz 6,8% ruch w górę tych związanych z transportem. Kategorie te podbiły łącznie wskaźnik inflacji o 3,14 pkt proc.

Inflacja niższa, ale roczne depozyty niezmiennie na minusie

Lipiec był 19-stym już z rzędu miesiącem z realnym ujemnym oprocentowaniem założonych rok wcześniej lokat. Choć nominalnie na zdeponowanych w lipcu 2011 r. na okres 12 miesięcy środkach finansowych Polacy zarobili średnio 4,22% (dane NBP), to realnie - tj. po odjęciu od tego zysku podatku Belki oraz po skorygowaniu go następnie o wskaźnik inflacji - stracili na nich 0,58%.

Rozważając w tej chwili założenie rocznej lokaty i przyjmując inflację na lipiec przyszłego roku dla bezpieczeństwa na obecnym 4,0% poziomie, jej oprocentowanie musi być równe co najmniej 4,94%, jeśli chcemy się tylko ustrzec się przed wzrostem cen lub też wyższe, jeżeli planujemy coś dodatkowo na swoich środkach finansowych zarobić.

Z kolei jeśliby przyjąć do powyższych obliczeń zakładany przez NBP na przyszły rok 2,7% poziom inflacji (centralna ścieżka projekcji inflacji z lipca br.), to aby wyjść na zero ze środków ulokowanych na rocznym depozycie wystarczy założyć obecnie lokatę oprocentowaną na 3,33%.

Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.