Zysk netto sektora bankowego w roku 2011 to aż 15,7 mld zł.

Rekordowe zyski

W porównaniu z rokiem 2010 sektor bankowy odnotował w roku 2011 nie tylko silny, ale wręcz rekordowy wzrost zysku netto. W okresie 12 miesięcy ubiegłego roku wzrósł on bowiem aż o 37,5%, czyli ponad 4 miliardy złotych, by wynieść finalnie niemal 16 miliardów złotych netto. Poprawa wyników rok do roku nastąpiła w 500 instytucjach, przy czym jedynie 6 banków komercyjnych, 8 oddziałów instytucji kredytowych i tylko jeden bank spółdzielczy odnotowały w tym okresie stratę. Wynosiła ona łącznie wprawdzie 520 milionów zł, jednak była o ponad połowę niższa od straty zanotowanej w roku 2010, kiedy to banki straciły w sumie 1 265 mln zł.

>>> Porównaj online kredyty gotówkowe i wybierz ten z najniższą ratą!

Więcej kredytów – większy zysk

Rekordowe wzrosty zysku netto banków podyktowane są z jednej strony słabymi wynikami kryzysowych lat 2008 – 2010, a z drugiej znacznym ożywieniem akcji kredytowej. W roku ubiegłym najbardziej popisali się przedsiębiorcy, którzy pożyczyli od banków o ponad 20% więcej, niż w roku 2010. Wzrost kredytów operacyjnych wynosił przy tym 16,5%, a kredyty inwestycyjne polepszyły swój wynik o całe 28,7%. Za pozytywne uznać należy także ponad 19% wzrost nominalnej kwoty kredytów mieszkaniowych, przy czym udzielane one były głównie w złotówkach – kredyty walutowe stanowiły około 20% kredytów mieszkaniowych udzielonych w roku 2011.

Ponad połowa klientów decydowała się także na zadłużenie przekraczające 80% LTV (współczynnik wartości kredytu do jego zabezpieczenia), a 70% nowych kredytów mieszkaniowych zaciągnięto na okres 25 lat i dłuższy. Najbardziej niepokoi jednak wzrost ryzyka związanego z kredytami walutowymi udzielonymi w latach 2007 – 2008, których wartość złotowa ze względu na różnice kursowe i osłabienie złotego jest obecnie nierzadko o 50% wyższa od ich wartości w momencie ich udzielenia.

Wartym zaznaczenia jest tutaj także wartości kredytów konsumpcyjnych spadek o 2,7%, na co wpłynęła przede wszystkim ostrożność banków, które w okresie 2008-2010 dużo na nich traciły, a także większa świadomość i odpowiedzialność finansowa klientów. Ważnym czynnikiem jest tutaj również stabilizacja wartości zagrożonych kredytów konsumpcyjnych, czyli takich w stosunku do których istnieje uzasadniona obawa ich nieterminowej spłaty – wartość kredytów opóźnionych w spłacie do 30 dni zmalała z 9,1 mld zł w roku 2010, do wartości 8,5mld zł.

Już ze SKOK’ami

Co ciekawe, przyszły raport o sytuacji krajowego sektora bankowo – finansowego zawierał będzie zapewne także dane dotyczące kondycji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, czyli dobrze znanych SKOK’ów, które 27 października tego roku objęte zostaną nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na mocy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych KNF dążąc do wzrostu bezpieczeństwa nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, zbada sytuację finansową kas, a także zaznajomi się ze sposobem prowadzenia działalności instytucji i ustali ryzyka związane z ich funkcjonowaniem.

>>> Wyszukiwarka kredytów gotówkowych. Porównaj kredyty w różnych bankach

Dobre wyniki sektora bankowego w roku 2011 pozwalają na utrzymanie pozytywnych prognoz dotyczących nie tylko ich funkcjonowania, ale i umiarkowanego ożywienia w krajowej gospodarce, którego rezultaty miejmy nadzieje szybko przyjdzie nam odczuć.