W raporcie przyjęto cenę rynkową na poziomie 12,0 zł. We wtorek ok. godz. 11:00 kurs wynosił 12,01 zł po spadku o 1,15%. Analitycy podkreślają, że wyniki za I połowę 2012 r. kalendarzowego pokazują, iż spółce będzie bardzo trudno zakończyć rok z zyskiem.

Sygnity miało 6,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku (tj. VI kwartale roku obrotowego 2011/2012) wobec 13,69 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 2,65 mln zł wobec 13,69 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 100,73 mln zł wobec 118,64 mln zł rok wcześniej.

W okresie sześciu kwartałów roku finansowego 2011/2012 (tj. od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.) Sygnity miało 4,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej; w całym (kalendarzowym) roku 2010 strata w tym ujęciu wyniosła 42,77 mln zł. Sygnity odnotowało w tych okresach skonsolidowane przychody na poziomie odpowiednio: 774,89 mln zł wobec 524,02 mln zł.

W ub. roku Sygnity ogłosiło, że chce zmienić rok obrachunkowy (obecnie jest zgodny z kalendarzowym) tak, żeby obecny IV kwartał (październik - grudzień) był pierwszym. Obecny rok będzie przejściowy, w związku z tym okres rozliczeniowy będzie miał siedem kwartałów i zakończy się we wrześniu 2012 r.