Najnowsze dane ogłoszono na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) publikuje kwartalne oceny gospodarcze i polityczne krajów - "Ratingi krajów KUKE S.A.", które stanowią system wczesnego ostrzegania o możliwości pogorszenia się sytuacji ekonomicznej danego kraju, a w konsekwencji wzrostu ryzyka niewypłacalności firm działających na tym rynku.

"Głównym celem prowadzenia stałego monitoringu przez KUKE S.A. jest ograniczenie ryzyka naszych klientów i unikanie przez nich strat związanych z pogorszeniem się sytuacji finansowej u ich odbiorców" - tłumaczył prezes zarządu KUKE SA Dariusz Poniewierka.

W ocenie KUKE od ostatniego ratingu w maju wzrosło ryzyko niewypłacalności Hiszpanii oraz pogorszenie doświadczeń płatniczych z zarejestrowanymi w tym kraju firmami. Dlatego ocena Hiszpanii została obniżona w stosunku do poprzedniej edycji z BBB+ do BBB. Podwyższeniu uległy natomiast w tym czasie oceny kilku innych krajów europejskich, o których było głośno w kontekście kryzysu m.in. Irlandii i Włoch.

"Przede wszystkim oceniamy, czy gospodarka danego kraju jest odporna, jakie są jej perspektywy w najbliższych latach, jakie jest prawdopodobieństwo wprowadzenia drastycznych zmian np. w prowadzeniu polityki gospodarczej" - powiedział główny ekonomista KUKE Piotr Soroczyński.

W ocenie ekspertów KUKE obserwowane spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej oraz utrzymująca się podwyższona niepewność, wpływają na ograniczenie zaufania i pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców. W wyniku wprowadzenia programów oszczędnościowych (obejmujących zazwyczaj konsolidację fiskalną i reformy strukturalne) mających zaradzić problemowi nadmiernego zadłużenia, w niektórych krajach strefy euro odnotowano recesję, w pozostałych zaś poważne ograniczenie tempa wzrostu gospodarczego.

Reklama

"Do najbardziej wrażliwych na kryzys, czyli ryzykownych branż należą m.in. budownictwo, usługi turystyczne, a także branża spożywcza" - powiedział PAP Dariusz Poniewierka.

Analitycy KUKE podkreślają, że ze względu na panującą niepewność w europejskiej gospodarce nadal utrzymuje się wysokie ryzyko finansowe dla polskich eksporterów. Drastycznie wzrosło ryzyko towarzyszące obrotowi gospodarczemu w szczególności zaś transakcjom zawieranym na zasadzie odroczonej płatności, czyli kredytu kupieckiego.