W ubiegłym tygodniu podczas prac stacja została zalana. Podczas budowy stacji Powiśle, budowniczy natrafili na ciek wodny. Stacja została zalana, woda wymyła m.in. grunt pod tunelem Wisłostrady. Ruch w tunelu został zamknięty. Obecnie w związku z awarią na terenie budowy wykonawca inwestycji, konsorcjum AGP Metro, prowadzi badania, które mają pomóc wskazać źródło i przebieg wycieku. Badanie metodą fal dźwiękowych ma się rozpocząć jeszcze w środę wieczorem lub w czwartek.

Eksperci, z którymi rozmawiała PAP, mówią, że grunt, w którym budowana jest stacja Powiśle ma skomplikowaną strukturę. Jak zaznaczają, badania wykonuje się wiercąc w określonej odległości i głębokości. Na tej podstawie opracowywany jest ogólny przekrój geologiczny i geotechniczny terenu, natomiast lokalnie mogą pojawiać się przewarstwienia. "Trudno przewidzieć, czy na większym odcinku, w formacjach mocniejszych gruntów, nie pojawią się nagle wodne soczewki albo przewarstwienia zbudowane z tzw. gruntów słabszych" - mówiła PAP kierownik Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych na Politechnice Warszawskiej prof. Anna Siemińska-Lewandowska.

Rzecznik Metra Warszawskiego poinformował, że badania dla II linii metra, łącznie 545 wierceń, wykonało w latach 2003-2004 konsorcjum Geoteko-SGGW-Geoprojekt. Prowadzono wówczas pomiary zwierciadła wody gruntowej poszczególnych warstw wodonośnych i pobierano próbki gruntu do badań laboratoryjnych - łącznie 1 157 próbek; wykonano blisko 6 tys. sondowań różnego typu.

W latach 2006-2007 kolejne 56 wierceń wykonało konsorcjum Sudop Praha i DB Projekt w ramach studium wykonalności. Wykonano wówczas 56 sondowań różnego typu. Z kolei od lutego do czerwca 2010 r. dodatkowe badania wykonało Geoteko na zlecenie wykonawcy AGP Metro; wykonano łącznie 46 otworów badawczych.

W lutym i marcu tego roku pod tunelem Wisłostrady na zlecenie wykonawcy pod nadzorem Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych Politechniki Warszawskiej wykonano dodatkowe badania - łącznie 14 wierceń rdzeniowych. Jak informuje Malawko, pobrano próbki gruntu o naturalnej wilgotności i uziarnieniu. "Siedem próbek zostało skierowanych do dalszych badań laboratoryjnych w zakresie analizy uziarnienia metodą sitową i areometryczną. Wyniki badań laboratoryjnych wykorzystano do weryfikacji makroskopowych opisów rodzajów gruntów" - podał.

Obecnie w związku z awarią na terenie budowy stacji Powiśle badania na zlecenie wykonawcy wykonuje firma IMG Monitoring. Ekspertyzy przygotowują także cztery zespoły: Politechniki Warszawskiej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i Instytutu Techniki Budowlanej oraz firma Geoteko. Decyzja ws. sytuacji na stacji Powiśle ma zapaść po opracowaniu badań i przygotowaniu ekspertyz. Nie ma jeszcze terminu w tej sprawie.

Podczas awarii na stację wlało się 6 tys. m sześc. wody; następnie stację zalano, by zrównoważyć ciśnienie i jednocześnie uniemożliwić dalsze wymywanie gruntu. Aby nie opóźniać inwestycji, tarcze, które wydrążą tunel pod dnem Wisły - "Wisła I" i "Wisła II" ruszą nie od strony Powiśla - jak zakładano wcześniej - ale od strony Dworca Wileńskiego.

Nie przerwano prac na pozostałych odcinkach budowy. Pierwsza z czterech tarcz "Anna" przekopała 1048 m tunelu i znajduje się wewnątrz stacji rondo ONZ, z kolei "Maria" - 670 m - wynika z informacji na stronie internetowej wykonawcy.

Zgodnie z projektem tunel II linii metra będzie przebiegał 7-8 metrów pod dnem Wisły i będzie miał długość 600 m. Wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz powiedział, że tunel poprowadzony pod dnem Wisły jest jedyną opcją, gdyż zmiana projektu zamknęłaby inwestycję na kilka lat. Tunel połączy stację Powiśle ze stacją na prawym brzegu Wisły - Stadion. Stacja Powiśle składa się z czterech kondygnacji i - obok stacji Nowy Świat i Świętokrzyska - należy do najgłębszych konstrukcji II linii warszawskiego metra.

Centralny odcinek II linii kolejki będzie miał długość 6,1 km. Siedem stacji (rondo Daszyńskiego, rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion, Dworzec Wileński) zostanie wydrążonych na głębokości od 13 do 23 metrów. Choć początkowy harmonogram budowy centralnego odcinka II linii przewidywał rozpoczęcie drążenia tuneli na początku ubiegłego roku, oficjalny termin zakończenia budowy (październik 2013 r.) dotychczas nie uległ zmianie. II linia metra jest budowana w systemie "Projektuj i buduj".