"W I półroczu br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 41,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,6 proc. wyższe niż przed rokiem (w analogicznym okresie ub. roku wzrost o 9,0 proc.). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 10,1 proc., natomiast na zakupy - o 6,1 proc. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 61,3 proc. (w roku poprzednim - 61,1 proc.)" - napisano w komentarzu do badania.

Dodano, że "wzrost nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w większości sekcji, największy w górnictwie (o 45,8, proc., wobec wzrostu przed rokiem o 6,7 proc.), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 31,2 proc., wobec wzrostu o 2,3 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 27,5 proc. wobec wzrostu o 34,8 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 18,7 proc. wobec spadku o 9,7 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku), oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 15,7 proc. wobec spadku o 40,0 proc. przed rokiem) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 7,4 proc. wobec wzrostu o 7,5 proc.)".

"Obniżyły się natomiast nakłady m.in. w budownictwie i obsłudze rynku nieruchomości (po 18,3 proc.)" - podano.