"Zarząd LPP SA informuje, że ze względu na fakt, iż nastąpiła konwersja 51.459 obligacji serii A na akcje serii K łączna ilość wyemitowanych akcji LPP SA wynosi obecnie 1.831.123. Uprawnienie do wzięcia udziału w podziale zysku wypracowanego w roku 2011 dotyczy 1.809.725 akcji. W związku z tym tytułem dywidendy na jedną akcje przypada kwota 77,36 zł" - głosi komunikat.

Zwyczajne walne zgromadzenie LPP zdecydowało pod koniec czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 140 mln zł z zysku wypracowanego w 2011 r., wynoszącego w sumie 234,99 mln zł. W dniu ZWZ kapitał spółki dzielił się na 1.779.664 akcje.

Dzień dywidendy został wówczas ustalony na 5 września, zaś termin wypłaty dywidendy na 25 września 2012 r. Ostatnio przedstawiciele spółki zapowiadali, że w 2013 r. będą chcieli wypłacić dywidendę na akcję nie niższą niż w tym roku.