Oznacza to wzrost oczekiwanej inflacji o 0,06 pkt proc. w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca. Inflacja konsumencka wyniosła 4,0% r/r w lipcu wobec 4,3 proc. w czerwcu. Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań uśrednionych na koniec 2012 roku wynoszą dla euro 4,17 zł, a dla dolara – 3,33 zł.

Oznacza to, że złoty wzmocni się do euro o 31 groszy, a wobec dolara - o 7 groszy. Na rynku walutowym we wtorek po godz. 11-ej za euro płacono 4,09 zł, a za dolara – 3,26 zł.