Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 245,05 mln zł wobec 155,43 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2376,02 mln zł wobec 2273,45 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 457,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 413,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 5127,83 mln zł wobec 4861,66 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 261,33 mln zł zysku netto wobec 321,19 mln zł zysku rok wcześniej.