Raport pokazuje, jak spółki ujawniają dane pozafinansowe związane z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Spółki mogą bezpłatnie zapoznać się z wynikami analizy raportowania danych ESG na specjalnie przygotowanej interaktywnej platformie internetowej od 30 sierpnia 2012. W swoim indywidualnym profilu każda spółka może zadać pytanie dotyczące oceny i uzupełnić informacje, a także zapoznać się z benchmarkami. Indywidualne wyniki analizy spółki będą ujawniane tylko jej przedstawicielom, natomiast wnioski płynące z analizy, zbiorcze wyniki badań oraz wytyczne dla spółek i inwestorów w zakresie znaczenia danych ESG zostaną omówione w publikacji projektowej.

"Na świecie obserwujemy dynamiczny rozwój inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI). Chociaż Europa jest uważana za lidera rynku odpowiedzialnych inwestycji, w Polsce temat ten pojawia się dopiero w świadomości inwestorów. Wiemy jednak, że to tylko kwestia czasu i polscy emitenci będą oceniani pod względem ujawniania danych pozafinansowych przez zagranicznych oraz polskich inwestorów. Aby ich do tego jak najlepiej przygotować powstał pomysł projektu edukacyjnego "Analiza ESG spółek w Polsce", który pozwala spółkom już teraz sprawdzić, jak oceniane są w tym zakresie i jak ich wyniki kształtują się na tle rynku" - powiedział cytowany w komunikacie SEG prezes SEG Mirosław Kachniewski.

Analizie zostały poddane wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2012 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect. Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm.

"Analiza GES Risk Rating bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju (m.in. Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 14001, SA8000), FCPA (dotyczącego korupcji) i OHSAS 18001 (bezpieczeństwa i higieny pracy) w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Podstawowym źródłem w analizie GES Risk Rating jest Raport Roczny, inne oficjalne dokumenty (Raport Środowiskowy, Kodeks Etyczny itp.) oraz strona internetowa firmy. Dodatkowo monitorowane są wiadomości pochodzące z finansowych, biznesowych i handlowych publikacji, jak również publikacji i stron internetowych organizacji rządowych/regulacyjnych i pozarządowych, artykułów prasowych, publikacji branżowych oraz dostawców informacji, publikowanych on-line" - powiedział Marcin Pitura, dyrektor zarządzający GES.

Projekt zbiera i porządkuje, po raz pierwszy w Polsce i w Europie, dane pozafinansowe tak dużej liczby spółek. Zgromadzone dane można porównywać tworząc benchmarki. Wśród spółek, które uzyskały najlepsze oceny znajdują się przedstawiciele różnych branż, firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne.

"Szczegółowe wyniki analizy zostaną zaprezentowane w publikacji podsumowującej projekt. W publikacji zostaną również przedstawione najważniejsze bariery i rozwiązania w zakresie wzrostu wartości spółek na rynku za pomocą poprawy transparentności w obszarach pozafinansowych" - powiedział Robert Sroka, szef projektów CSR firmy Accreo Taxand.

Pierwsze wnioski płynące z raportu "Analiza ESG spółek w Polsce", w którym przeanalizowane zostały 832 spółki:

Wśród najlepiej ocenionych spółek znaleźli się przedstawiciele firm z kapitałem polskim oraz zagranicznym z różnych branż. Oznacza to, że spółki z każdej branży mają możliwość znaleźć się wysoko w rankingu, a tym samym podnosić swoją wartość wśród inwestorów. Ponad 90 proc. spółek ujawnia przynajmniej cząstkowe dane z obszaru ładu korporacyjnego, a polityka informacyjna ponad 50 proc. spółek jest zadowalająca. 26 proc. spółek posiada politykę środowiskową, a 12 proc. wdrożyło system zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001. Spółki nie doceniają wagi ujawniania danych w obszarze miejsca pracy, relacji społecznych oraz zasad współpracy z dostawcami w kontekście budowania wartości na rynku. Dla przykładu tyko 13 firm ujawnia jakiekolwiek informacje mówiące o ich działaniach antykorupcyjnych.

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Patronem medialnym projektu jest Polska Agencja Prasowa.

14 listopada 2012 odbędzie się konferencja podsumowująca pierwszą edycję projektu "Analizy ESG spółek w Polsce". Podczas konferencji zostanie m.in. przedstawiony ranking najlepszych spółek zbudowany na podstawie wyników analizy ESG wykonanej metodą GES Risk Rating.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.seg.org.pl/esg.