Prezes banku przekazał symboliczną stumiliardową złotówkę do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Kielcach.

Jak poinformowała dyrektor PUP w Kielcach Małgorzata Stanioch, stumiliardowa złotówka jest częścią pakietu wsparcia przygotowanego dla stu bezrobotnych osób w wieku do 25 lat.

Zdaniem prezesa BGK Dariusza Daniluka wykorzystanie przez Polskę ponad 100 mld zł unijnych środków w ciągu 30 miesięcy, to duże osiągnięcie.

Największym beneficjentem przekazywanego przez BGK dofinansowania z UE jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, której bank wypłacił do końca sierpnia br. ponad 20 mld zł. Na kolejnym miejscu znajduje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które otrzymało około 3 mld zł.

Od stycznia 2010 r. do 30 sierpnia br. BGK przelał 102,8 mld zł unijnych środków realizując wypłaty przygotowane w związku z realizacją 22 programów pomocowych.

BGK od 2010 r. prowadzi obsługę większości płatności ze środków europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013.

Bank Gospodarstwa Krajowego to bank państwowy. Jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy UE oraz międzynarodowych instytucji finansowych.