Grupa liczy, że zysk netto na koniec 2012 roku będzie zbliżony do wyniku z roku poprzedniego.

"Liczymy, że zysk netto na koniec roku będzie podobny lub nieco wyższy niż na koniec 2011. Wszystko, oczywiście, zależy od wycen portfela i wyników hoteli. Jeśli chodzi o segment hotelowy, to obserwujemy ożywienie, szczególnie w Warszawie i oczekujemy, że stolica Polski będzie silnym rynkiem w kolejnych okresach, a nie tylko ze względu na Euro" - powiedział członek zarządu spółki Christian Foitl podczas konferencji prasowej.

Warimpex miał 7,24 mln euro zysku netto w 2011 roku wobec 2,04 mln euro straty rok wcześniej. "Ponadto naszą intencją na ten rok jest finalizacja sprzedaży warszawskiego hotelu Intercontinental. Na koniec roku chcielibyśmy mieć również wstępną umowę sprzedaży biurowca na ul. Próżnej" - dodał. Foitl poinformował również, że firma nie wyklucza sprzedaży projektu centrum handlowego w Białymstoku. Ponadto obecnie nie ma planów emisji obligacji na polskim rynku ze względu na aktualną koniunkturę.

"Jeśli sytuacja się poprawi, jesteśmy zainteresowani wznowieniem tego procesu" - dodał Foitl. W czerwcu spółka chciała uplasować emisję obligacji na 60 mln zł. Strategia spółki na 2012-2014 zakłada maksymalizację zysków z pozytywnych trendów w segmentach hotelowym i nieruchomościowym, generowanie stabilnych przepływów finansowych z portfela istniejących hoteli, rozwój posiadanych brandów.

Warimpex podał, że chce również przyspieszyć sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością wśród nieruchomości biurowych i hoteli poza kluczowymi miastami. W I poł. 2012 roku spółka miała 0,28 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 3,25 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 33,26 mln euro wobec 29,18 mln euro.