Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 9,01 mln euro wobec 18,90 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 69,45 mln euro wobec 73,57 mln euro rok wcześniej.