Choć ekonomiści i analitycy są mocno podzieleni w opiniach co do tego, czy Ben Bernanke zapowie lub też zasygnalizuje w jego trakcie wdrożenie klasycznej trzeciej rundy luzowania ilościowego, lub jakiejś innej formy tego programu, czy też nie, to na w razie czego rynki akcyjne na Starym Kontynencie, w tym także w Warszawie rosną, a na wyraźnym plusie handlowane są także kontrakty terminowe na główne amerykańskie wskaźniki. Termin i miejsce do ogłoszenia QE3 byłyby wręcz idealne, bo 2 lata temu właśnie tam i także przy tej samej okazji szef Fed zaanonsował OE2. 

Pole do odbicia cen walorów spółek jest tym większe, że w ostatnich dniach światowemu rynkowi akcji nie wiodło się najlepiej. Indeks MSCI AC World, który grupuje parkiety w gospodarkach rozwiniętych i wschodzących zniżkował wczoraj już siódmą sesję z rzędu, a dla głównych indeksów GPW czwartek był czwartym już z kolei dniem spadków. 

Po stronie makro

Przedstawione dziś o godz. 11:00 dane z Eurolandu pokazały: wyższy niż oczekiwano odczyt inflacji oraz wzrost stopy bezrobocia do najwyższego poziomu w historii, a dokładnie to od 1995 r., czyli od kiedy dane na ten temat są zbierane. Według wstępnych szacunków Eurostatu w sierpniu wskaźnik cen konsumenckich poszedł w górę rok do roku o 2,6%, czyli mocniej niż w lipcu (2,4%) oraz w średniej prognoz (2,5%). Instytucja ta podała też, że w lipcu stopa bezrobocia wyniosła 11,3%, czyli tyle samo co w czerwcu po korekcie w górę z 11,2%.

Po południu, a dokładnie to pomiędzy 15:45, a 16:00 napłynie na rynek jeszcze porcja informacji zza oceanu dotycząca: aktywności gospodarczej w regionie Chicago za sierpień, finalnych nastrojów amerykańskich konsumentów za ten sam miesiąc i zamówień w przemyśle za lipiec.

Z kolei na polskim podwórku, o godz. 14:00 Narodowy Bank Polski przedstawi dane o oczekiwaniach inflacyjnych (średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy) osób prywatnych za sierpień. 

Bieżąca sytuacja rynkowa

O godz. 13:14 indeks WIG20 szedł w górę o 1,47% do 2259,88 pkt, a indeks WIG zwyżkował o 1,11% do 41534,50 pkt. W tym samym czasie paneuropejski indeks STOXX Europe 600 rósł o 0,75% do 266,96 pkt, a kontrakty terminowe na amerykański indeks S&P500 handlowane były na 0,69% plusie (1406,05 pkt).

Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.