Jednocześnie Guy zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej.

"Janusz R. Guy był członkiem rady nadzorczej Sygnity od 27 marca 2012 roku. W dniu 10 lipca 2012 roku Pan Janusza R. Guy został delegowany przez radę nadzorczą do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu Sygnity. Jednocześnie, na dzisiejszym posiedzeniu rada nadzorcza Sygnity powołała Pana Janusza R. Guy'a na stanowisko prezesa zarządu Sygnity" - czytamy w komunikacie.

Guy pełnił funkcję prezesa zarządu giełdowych spółek Bioton i Polfa Kutno oraz był wiceprezesem amerykańskiej korporacji Ivax Pharmaceuticals. Zajmował managerskie stanowiska w globalnych operacjach The Coca-Cola Company, Benckiser i Diageo. Pracował również jako dyrektor zarządzający w The Carlyle Group, jednej z największych globalnie i najbardziej zdywersyfikowanej firmie segmentu private equity.

Na stanowisku szefa Sygnity zastąpił Norberta Biedrzyckiego.

Spółka informatyczna Sygnity miała 6,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku (tj. VI kwartale roku obrotowego 2011/2012) wobec 13,69 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 100,73 mln zł wobec 118,64 mln zł rok wcześniej.