Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.

Energopol-Południe

Energopol-Południe kupił od Skarbu Państwa akcje Górniczych Zakładów Dolomitowych w Siewierzu, dające 25,21 proc. głosów na walnym zgromadzeniu za 8,47 mln zł - podała spółka w komunikacie. Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych spółki. Wcześniej Energopol-Południe jako jedyny podmiot złożył MSP ofertę zakupu akcji Górniczych Zakładów Dolomitowych w Siewierzu.

Silvano Fashion, Group ING TFI

Fundusze zarządzane przez ING TFI w wyniku sprzedaży akcji zmiejszyły swoje zaangażowanie w Silvano Fashion Group do poniżej 5 proc. głosów - podała spółka w komunikacie. Bezpośrednio przed zmniejszeniem zaangażowania fundusze ING TFI miały 1.978.063 akcji spółki, które uprawniały do wykonywania 5,01 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Infovide-Matrix

Infovide-Matrix zawarł z Eneą umowę na budowę i wdrożenie oraz utrzymanie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów (ISOK), obejmującego system bilingowy i system CRM. Wynagrodzenie przewidziane w kontrakcie to ok. 59,78 mln zł netto - podała spółka Infovide-Matrix w komunikacie. W zeszłym tygodniu PAP informowała, że w przetargu na budowę i wdrożenie jednolitego systemu bilingowego dla Enei, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum, którego liderem jest Infovide-Matrix. Źródła informowały wówczas, że wartość oferty to około 55-60 mln zł.

Plaza Centers

Agencja Standard&Poor's nadał rating na poziomie "B" spółce Plaza Centers. Perspektywa ratingu jest stabilna - podała agencja w komunikacie.

KDM Shipping

Firma transportowa działająca na Ukrainie, KDM Shipping Public Limited, przeprowadzi kolejną emisję akcji, kiedy koniunktura na rynku kapitałowym się poprawi, ale już nie w tym roku, poinformował agencję ISB dyrektor finansowy firmy Denys Molodkovets . "Nie planujemy zwiększać naszego zadłużenia. Kiedy koniunktura na giełdzie się poprawi, wyjdziemy ma rynek z emisją dodatkowych akcji. Rozważamy przyszły rok. Chcemy rozbudowywać dalej naszą flotę, a także zmodernizować stocznię na dalszym etapie realizacji strategii" - powiedział ISB Molodkovets. Dodał, że spółka nie przewiduje rozwoju poprzez przejęcia, gdyż bardziej opłacalna jest rozbudowa floty poprzez zakup jednostek.

Firma transportowa działająca na Ukrainie, KDM Shipping Public Limited, chce w ciągu półtora miesiąca nabyć dwa statki o nośności 3-6 tys. DWT ze środków pozyskanych z IPO na warszawskiej giełdzie, poinformował agencję ISB dyrektor finansowy i jeden z akcjonariuszy firmy Denys Molodkovets. "Prowadzimy negocjacje w tej sprawie z właścicielami statków w Rosji oraz UE. Kluczową kwestią jest ich stan techniczny i to będziemy brać w pierwszym rzędzie pod uwagę, decydując się na transakcję. Statki muszą być również od razu gotowe do użytku" - powiedział ISB Molodkovets. Strategia spółki zakłada rozwój poprzez dalsze powiększanie floty. Plany zakładają również m.in. ekspansję na nowe rynki, zarówno geograficznie, jak i ładunkowo.

Rovese

NWZ producenta ceramiki sanitarnej Rovese zdecydowało o emisji z prawem poboru od 270,48 mln do 540,96 mln akcji serii I w cenie emisyjnej 1,07 zł sztuka, podała spółka w komunikacie. „Podwyższenie kapitału (…) dokonane zostanie w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż 270.480.053 i nie więcej niż 540.960.106 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 groszy każda. (…) Cenę emisyjną akcji serii I ustala się na kwotę 1,07 zł za jedną akcję" – czytamy w komunikacie. W uchwale podano, że środki z emisji akcji serii I, „w części w jakiej będą przeznaczone" na nabycie spółek ZAO Syzranska Keramika z siedzibą w Syzrani (Rosja), i udziałów OOO Pilkington's East z siedzibą w Syzrani (Rosja), OOO Opoczno RUS z siedzibą w Kuczynie (Rosja), Pilkington's Manufacturing Ltd. z siedzibą w Bredbury (Wielka Brytania) i Meissen Keramik Gmbh z siedzibą w Meissen (Niemcy) na podstawie umów z dnia 12 czerwca 2012r.

MOL

Spółka zależna węgierskiego koncernu naftowego MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company - MOL Group Finance S. A. – zainicjowała program emisji obligacji na łącznie 1 mld USD gwarantowany przez MOL, podała spółka w komunikacie. Pierwsza transza na 500 mln zł ma być sfinalizowana do 24 września. >>>>

Plaza Centers N.V.

Spółka deweloperska Plaza Centers N.V. rozważa emisję obligacji i w tym celu planuje odbyć spotkania z inwestorami w dniach 23 września - 3 października z kilku krajach, podała spółka w komunikacie. Spotkania te zorganizuje Bank of America Merrill Lynch. " Plaza Centers N.V., czołowy deweloper centrów handlowych i rozrywkowych w Europie Środkowej i Wschodniej, który posiada rating B (stabilna) wydany przez S&P, ogłasza, że obecnie analizuje dostępne spółce opcje finansowania, aby wypracować najefektywniejszy profil dłużny" - głosi komunikat. W tym celu zaangażowała Bank of America Merrill Lynch, który ma zorganizować spotkania z inwestorami zainteresowanymi rynkiem dłużnym. Spotkania te odbędą się w: Izraelu, Londynie, Szwajcarii i Azji. "W następstwie tego procesu spółka może wyemitować obligacje (…) w zależności od warunków rynkowych" - czytamy dalej w materiale.

PKN Orlen

PKN Orlen ogłosił przetarg na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych w 2013 r. na terenie zakładu produkcyjnego spółki w Płocku oraz na terenach przyległych - w granicach administracyjnych gminy Płock i gminy Stara Biała (Mazowieckie), a także na terenie zakładu PTA (wytwórnia kwasu tereftalowego) we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie). Zamówienie dotyczy m.in. obsługi budowy i montażu obiektów, bieżącej inwentaryzacji nowo wybudowanych obiektów naziemnych i uzbrojenia podziemnego oraz opracowania map do celów prawnych i projektowych. Przewidywany terminarz wykonania prac to okres od 1 stycznia 2013 r., sukcesywnie, do 31 marca 2014 r. Jak poinformował płocki koncern, oferty w dwóch częściach, technicznej i cenowej, można składać do 3 października 2012 r.

Termin ten obowiązuje także w przypadku ofert w ogłoszonym przez PKN Orlen odrębnym przetargu na pełnienie nadzoru geodezyjnego prac związanych z geodezyjno-kartograficzną obsługą dokumentacyjną inwestycji, remontów na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, terenach przyległych oraz na terenie zakładu PTA we Włocławku w 2013 r.

Saxo Bank

Saxo Bank otworzył w czwartek pierwszy oddział w Polsce. Założyciel i CEO Saxo Banku Lars Seier Christensen jest przekonany, że wejście na polski rynek pozwoli umocnić pozycję banku w Europie Środkowo-Wschodniej.

Saxo Bank istnieje od 1992 r. i jest wyspecjalizowany w transakcjach internetowych. Siedziba główna grupy Saxo Bank znajduje się w Danii, zaś oddziały rozmieszczone są w Europie, Azji i Australii. Saxo Bank podlega nadzorowi finansowemu właściwych duńskich władz nadzorczych. W czerwcu 2012 roku Saxo Bank zakończył proces notyfikowania przed Komisją Nadzoru Finansowego planowanej działalności w Polsce.ZA Tarnów, ZA Puławy

Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach i Zakładów Azotowych Puławy zawarły porozumienie określające zasady współpracy oraz prowadzenia negocjacji, których celem jest podpisanie umowy o konsolidacji, podały Azoty Tarnów w komunikacie. Nazwa grupy kapitałowej po zamknięciu transakcji będzie brzmiała Grupa Azoty. "Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy oraz prowadzenia negocjacji między Azotami Tarnów a ZA Puławy w celu zawarcia umowy o konsolidacji. W porozumieniu została określona lista zagadnień oraz wytyczne dotyczące sposobu ich unormowania w umowie o konsolidacji" - głosi komunikat.

PKO BP

PKO Bank Polski wyemitował 10-letnie obligacje na kwotę 1 mld USD, przy popycie 3,3 razy wyższym od podaży, podał bank w komunikacie. >>>>

Ronson

Spółka deweloperska Ronson zakończyła prace konstrukcyjne w warszawskim projekcie mieszkaniowym Sakura II. Dotychczas firma sprzedała 25% lokali z Sakury II i liczy obecnie na przyspieszenie sprzedaży, poinformował Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Ronson Development. "W czwartek, 20 września na placu budowy projektu Sakura II położonego tuż przy służewieckich torach wyścigów konnych odbyła się uroczystość zawieszenia 'wiechy'. Zakończenie tego etapu budowy oznacza zwieńczenie prac konstrukcyjnych, które rozpoczęły się w październiku 2011 r." - głosi komunikat.

Wasko

Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało 85% akcji Centralnego Ośrodka Informatyzacji Górnictwa COIG na rzecz spółki Wasko. Cena jednej akcji wyniosła 153,00 zł, co oznacza wartość całego pakietu wysokości 70,2 mln zł, podała spółka w komunikacie. „Transakcja ta była ostatnim etapem procesu prywatyzacji Centralnego Ośrodka Informatyzacji Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach oraz konsekwencją umowy jaką w dniu 5 czerwca 2012 roku Wasko S.A. podpisało ze Skarbem Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którą Wasko S.A zobowiązało się do zakupu 459 000 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł za jedną akcję, stanowiących łącznie 85% kapitału zakładowego COIG S.A. pod warunkiem uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgoda ta została wydana dnia 17 sierpnia 2012 roku"- podano w komunikacie. Transakcja o łącznej wartości 70,2 mln zł została sfinansowana ze środków własnych Wasko oraz ze środków uzyskanych z linii kredytowej.