Roczna cena docelowa papierów PGE została ustalona na poziomie 20 zł, o ponad 18 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 24,5 zł.

W dniu wydania rekomendacji około godz. 10:25 na warszawskiej giełdzie akcje PGE kosztowały 18,5 zł, o ponad 8 proc. mniej od wyceny analityków.