Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP oraz Bloomberg.

KGHM

KGHM zamierza rozszerzyć zakres poszukiwań złóż miedzi i srebra w Saksonii. W momencie udokumentowania ok. 300 mln ton rudy rozpoczniemy prace zagospodarowania tego terenu po kątem górnictwa - powiedział w czwartek prezes KGHM Herbert Wirth. Pierwsze starania KGHM w celu pozyskania koncesji na poszukiwanie złóż miedzi i innych metali na terenie Saksonii rozpoczęły się ponad trzy lata temu, ale dopiero w ostatnich kilkunastu miesiącach udało się rozpocząć pierwsze prace eksploracyjne. Badania prowadzi spółka zależna KGHM Polska Miedź, zarejestrowana w Niemczech, KGHM Kupfer AG.

"Wykonane zostały już cztery odwierty, a pobrane z nich próbki są obecnie poddawane szczegółowym analizom geochemicznym i petrograficznym. Na ich podstawie będziemy mogli ocenić jaka jest zawartość ekonomiczna złóż, ale już teraz zidentyfikowano mineralizację miedzi i srebra. W związku z tym chcemy rozszerzyć obszar poszukiwań" - mówił Wirth, który w czwartek spotkał się we Wrocławiu z wojewodą dolnośląskim Rafałem Jurkowlańcem i premierem Saksonii Stanislavem Tillichem.

Prezes podkreślił, że dopiero gdy w wyniku przeprowadzonych badań udokumentowana zostanie liczba ok. 300 mln ton rudy, będzie można rozpocząć prace w celu zagospodarowania terenu pod kątem wydobycia.

"Ta liczba, to powinna być baza wyjściowa, żeby zacząć planowanie budowy kopalni. Koszty eksploatacyjne są w tym wypadku dosyć duże, dlatego, żeby cała inwestycja była rentowna, musi ich być większa masa. Obecnie jest jednak zbyt wcześnie, żeby ocenić czy jest tam te 300 mln ton rudy. Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie poszukiwawczym, żeby mówić realnie o otworzeniu kopalni. To inwestycja z perspektywą kilkunastu najbliższych lat" - zaznaczył Wirth.

Paged

W czwartkowych transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 1.000.000 akcji spółki Paged, które stanowią 7 proc. kapitału tej firmy. Transakcje były zawierane średnio po 13,4 zł. Na zamknięciu kurs spółki wyniósł 12,68 zł.

Budimex

Konsorcjum firm Budimex Budownictwo i Ferrovial Servicios podpisało z GDDKiA umowę o wartości 41,9 mln zł netto - podał Budimex w komunikacie. Umowa dotyczy kompleksowego utrzymania autostrady A1 na odcinku od węzła Sośnica do granicy państwa z Republiką Czeską w miejscowości Gorzyczki, o długości blisko 48 km.

CEDC

Agencja ratingowa Moody's Investors Service obniżyła rating korporacyjny (CFR) oraz rating PDR dla Central European Distribution Corporation (CEDC) do Caa2 z Caa1, a perspektywy dla ratingów są negatywne - podał Moody's w komunikacie. >>>>

Mostostal Warszawa

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras o wartości 29,62 mln zł netto została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Sampława wraz z ulicą Lubawską - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Postępowanie prowadzone jest według procedury otwartej. Złożono w nim 12 ofert.

PEP

Generali OFE zmniejszył udział w akcjonariacie PEP do 13,14 proc. z 19,93 proc. fundusze Aviva nie mają już papierów firmy, a liczba posiadanych łącznie przez wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management akcji PEP spadła do 5 proc. - podał PEP w komunikacie. Na dzień 4 października Generali OFE posiadał 2.800.000 akcji spółki, przed transakcją sprzedaży miał 4.247.696 akcji. Wcześniej fundusz informował PAP, że rozważa częściową sprzedaż akcji PEP w wezwaniu. Z kolei udział w akcjonariacie PEP wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management spadł do 5 proc. z 10,8 proc.

Fundusze Aviva natomiast w wyniku sprzedaży nie posiadają obecnie akcji spółki. Przed transakcją miały 6,27 proc. papierów PEP. Polenergia 10 sierpnia ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji PEP. Zapisy zakończyły się 26 września. Polenergia kupiła w wezwaniu 58 proc. akcji PEP, oferując ostatecznie 33 zł za papier.

PKN Orlen

PKN Orlen znajduje się na etapie wewnętrznych analiz dotyczących emisji obligacji dla klientów detalicznych o wartości do 200 mln zł. Planuje je wyemitować w ciągu kilku miesięcy. Wiceprezes spółki, Sławomir Jędrzejczyk, poinformował, że w 2016 r. koncern chce mieć całkiem inną strukturę finansowania. Stawia na rynek obligacji. "Jesteśmy na etapie wewnętrznych analiz, jeśli chodzi emisję obligacji detalicznych. Traktujemy to jako budowanie dodatkowych źródeł finansowania długoterminowego. Otwieramy sobie potencjalne możliwości, obecnie nie musimy emitować długu. Na początek mówilibyśmy o kwotach rzędu 100-200 mln zł, program zakładałby 5-7 lat" - powiedział dziennikarzom Jędrzejczyk. Dodał, że do emisji ma dojść w ciągu kilku miesięcy.

Bogdanka

Były prezes Bogdanki Mirosław Taras złożył do Sądu Okręgowego w Lublinie pozew przeciwko spółce w związku z decyzją rady nadzorczej, na podstawie której został odwołany.>>>>

JSW

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, spierający się z zarządem o sprawy płacowe oraz warunki umów zawieranych z nowymi pracownikami firmy, zapowiedzieli w piątek zorganizowanie strajku w kopalniach. Wkrótce mają ustalić termin akcji. >>>>

Kopex

KOPEX S.A. ma umowę z Zakładami Mechanicznymi "Bumar-Łabędy" S.A. na dostawę dostawa dwóch kombajnów chodnikowych wraz z przenośnikami, częściami zamiennymi, przeprowadzeniem szkoleń, sprawowaniem nadzoru technicznego nad montażem i uruchomieniem oraz nad pracą ww. urządzeń w okresie pierwszych 6 miesięcy, a także dostarczenie dokumentacji, dla kontrahenta argentyńskiego - Yacimiento Carbonifero Rio Turbio na bazie dostawy CIF port morski Buenos Aires w Argentynie. Umowa ma wartość brutto 19 mln 633 tys. Euro. Dostawa urządzeń będzie odbywać się etapowo w trzech partiach w przewidywanym okresie 10 miesięcy od daty spełnienia warunków wejścia w życie kontraktu przez odbiorcę argentyńskiego.

Calatrava Capital

Calatrava Capital podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 października 2012 roku Zarząd GPW w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu na rynku regulowanym 220.165.400 akcji serii X spółki Calatrava Capital S.A. Pierwsze notowanie odbędzie się w dniu 9 października 2012 pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9 października 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBRSTM00015".