Dług sektora rządowego w strefie euro wzrósł w drugim kwartale 2012 roku do 90 proc. PKB z 88,2 proc. PKB w I kwartale tego roku. W całej Unii wskaźnik ten podniósł się do 84,9 proc. z 83,5 proc. Rok wcześniej rządowy dług państw eurolandu sięgał 87 proc. PKB, a w Unii Europejskiej – 81,4 proc. PKB – podał w środę Eurostat.

W II kwartale 2012 roku papiery wartościowe z wyłączeniem udziałów stanowiły 78,6 proc. rządowego długu w całej strefie euro oraz 80,1 proc. długu całej Unii. Pożyczki odpowiadały za 18,6 proc. długu 17-tki i 16,1 proc. długu UE, a przyjęte depozyty odpowiednio za 2,8 proc. oraz 3,7 proc. długu. 

Najbardziej zadłużony sektor rządowy w Europie ma Grecja (150,3 proc. PKB na koniec II kwartału 2012 r.), tuż za nią plasują się Włochy (126,1 proc. PKB) oraz Portugalia (117,5 proc. PKB) i Irlandia (111,5 proc. PKB). Z rządowym długiem najlepiej radzi sobie Estonia – sięga on zaledwie 7,3 proc. PKB. Drugie miejsce zajmuje Bułagria (16,5 proc. PKB), a trzecie – Luksemburg (20,9 proc. PKB).

Na tle całej Europy stosunkowo dobrze wypada Polska – z długiem na poziomie 891 mld 756 mln zł stanowiącym 57 proc., plasujemy się na trzynastym miejscu w Unii. Dla porównania w I kwartale 2012 r. dług sektora rządowego wyniósł 56,1 proc. PKB, a w II kwartale 2011 roku -55,9 proc. PKB.

>>> Czytaj też: Polska fenomenem w rankingu Doing Business 2013. Zobacz całe zestawienie

W ujęciu kwartalnym wzrost długu rządowego w stosunku do PKB zanotowało aż 20 państw UE. Tylko sześciu krajom udało się ograniczyć zadłużenie, a w jednym przypadku udział długu w PKB pozostał na tym samym poziomie. Najmocniej wzrósł dług sektora rządowego Grecji (13,4 pkt proc.), Cypru (8,3 pkt proc.) i Portugalii (5,6 pkt proc.). Największy spadek długu zanotowała Litwa (-2,3 pkt proc.) oraz Łotwa i Węgry (po -1,3 pkt proc.).

W ujęciu rocznym statystki prezentują się jeszcze mniej optymistycznie – rządowy dług w relacji do PKB wzrósł w 23 krajach UE. Tylko 4 państwom udało się go ograniczyć. Najmocniej wzrosło zadłużenie sektora rządowego Cypru (16,5 pkt proc.), Portugalii (10,8 pkt proc.) i Irlandii (10 pkt proc.). Największe spadki zanotowała Grecja (-8,5 pkt proc.) i Łotwa (-1,5 pkt proc.).

>>> Polecamy: Dług publiczny i deficyt budżetowy w Europie - zobacz ranking