Na stanowisko wiceprezesa spółki rada powołała Kingę Banaszak-Filipiak. W komunikacie podano również, że rada na posiedzeniu, które odbyło się 28 października, odwołała Wiesława Różackiego ze stanowiska prezesa PBG.

Różacki napisał, że jego rezygnacja wynika z braku możliwości sprawowania kontroli nad spółką zależną Rafako. Prezes dodał, że decyzja o ustanowieniu zastawu na akcjach Rafako nie była konsultowana z zarządem PBG.

Zdaniem Różackiego zawarcie umowy o doradztwo ze spółką Adaptorinvest Limited było nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia grupy PBG i może spełniać przesłanki działania na szkodę grupy i jej wierzycieli.

8 października PBG poinformowało, że 13 sierpnia ustanowiono zastaw na 34 mln 800 tys. jedną akcję Rafako należących do Multaros, spółki zależnej PBG. Akcje Rafako, na których ustanowiono zastaw, uprawniają do 50 proc. głosów na WZ. Zabezpieczenie zostało ustanowione na rzecz cypryjskiej spółki Adaptorinvest. Wartość zabezpieczenia nie przekracza 5 mln euro.

Jak poinformowało Rafako w poniedziałkowym komunikacie, 28 października przewodniczący rady nadzorczej Rafako Jerzy Wiśniewski próbował podczas spotkania z innymi przedstawicielami rady odwołać prezesa zarządu tej spółki Wiesława Różackiego oraz dwóch wiceprezesów: Bożenę Kawałko i Dariusza Karwackiego.

Reklama

W komunikacie podano, że w niedzielę 28 października z inicjatywy Jerzego Wiśniewskiego odbyło się spotkanie z udziałem m.in.: Małgorzaty Wiśniewskiej, Przemysława Szkudlarczyka i Piotra Wawrzynowicza, w trakcie którego podjęto próbę przekształcenia go w posiedzenie rady nadzorczej spółki.

Zgłoszony został także wniosek o dokonanie zmian w składzie zarządu Rafako, polegających na natychmiastowym odwołaniu z funkcji prezesa Wiesława Różackiego oraz dwóch wiceprezesów: Bożeny Kawałko i Dariusza Karwackiego.

Zarząd Rafako oceniał, że wspomniane spotkanie nie może zostać uznane za posiedzenie rady nadzorczej zdolne do podjęcia jakichkolwiek uchwał.