Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 2012 roku 45,4 pkt. wobec 46,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 45,3 pkt. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Indeks PMI Niemiec wyniósł w październiku 2012 roku 46,0 pkt. wobec 47,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 45,7 pkt.

We Francji indeks ten wyniósł w październiku 2012 roku 43,7 pkt. wobec 42,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 43,5 pkt.