Brak negatywnej reakcji rynku na słabsze indeksy PMI dla usług ze strefy euro w październiku (46,0 pkt.), mocno ujemny odczyt dynamiki zamówień w niemieckim przemyśle we wrześniu (-3,3 proc. m/m) w przypadku wspólnej waluty, czy też dość stonowane zachowanie się funta po kolejnych słabych danych z Wielkiej Brytanii (po kiepskich PMI, dzisiaj poznaliśmy dynamikę produkcji przemysłowej, która spadła we wrześniu o 1,7 proc. m/m i 2,6 proc. r/r), może sugerować, iż rynek coraz bardziej liczy na wygraną Baracka Obamy w dzisiejszych wyborach prezydenckich, co dałoby pretekst do korekty ostatniego umocnienia dolara. Pierwsze wyniki z wybranych stanów powinny zacząć spływać już w nocy (także z kluczowych „swing states”), także rynek może dynamicznie reagować już podczas sesji azjatyckiej.
Na wykresie EUR/USD widać, że pomimo naruszenia ważnego wsparcia w rejonie 1,2820 dynamika spadków wyhamowała, a rynek nie przetestował nawet okolic 1,2747-1,2753 – pierwszy poziom wyznacza maksimum z czerwca b.r., drugi średnia 200 sesyjna. Wróciliśmy w okolice 1,28 i podjęta była już próba wyjścia ponad 1,2820. Trudno ocenić jak zachowa się rynek w godzinach wieczornych, ale mocne wsparcia można ulokować w strefie 1,2775-85. Jeżeli potwierdzą się przypuszczenia, że Obama wygrał na kolejną kadencję, to można spodziewać się gwałtownej zwyżki w okolice 1,2880.


Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.