.

Wyniki finansowe-Skonsolidowane - 4 FUN MEDIA
tys. zł3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży603721502433115945
Zysk (strata) na działalności operacyjnej110161418425425
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1187659112986522
Zysk (strata) netto947531410555255

.

Wyniki finansowe-Jednostkowe - 4 FUN MEDIA
tys. zł3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży532919274361213593
Zysk (strata) na działalności operacyjnej87453805994690
Zysk (strata) przed opodatkowaniem96585689635707
Zysk (strata) netto76874487844609