.

Wyniki finansowe-Skonsolidowane - Netia
tys. zł3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży52107316018243946161192085
Zysk (strata) na działalności operacyjnej27348442472756266505
Zysk (strata) przed opodatkowaniem17000108443496480812
Zysk (strata) netto10035212072465614522

.

Wyniki finansowe-Jednostkowe - Netia
tys. zł3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży39786311728053826281154333
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1137181412759867286
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-5607-363003472581149
Zysk (strata) netto-9783-389412661516191